Vergoedingen

Therapeuten die zijn aangesloten, voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden en gedragscodes van de beroepsvereniging.
Meerdere zorgverzekeraars erkennen ten minste één of meer van de genoemde beroepsverenigingen. Deze worden in de tabel hieronder getoond.
Lees wel eerst de mogelijke extra voorwaarden en de belangrijke punten.

Mogelijke extra voorwaarden Een aantal zorgverzekeraars hanteren extra voorwaarden in het kader van de vergoeding:
Verschillende verzekeraars, zoals IZZ, IZA, Univé en Bewuzt behoren tot de VGZ-verzekeringsgroep.

Er geldt bij deze verzekeraars de aanvullende voorwaarde dat de therapeut is opgenomen in de zorggids/zorgzoeker/zorgvinder van de betreffende zorgverzekeraar
De Friesland zorgverzekeraar stelt de aanvullende voorwaarde dat de Shiatsu therapeut ook is aangesloten bij koepelorganisatie NIBIG, RBCZ, NVAZ, NAP of KAB.

Zie hiervoor:

Voor beroepsverenigingen aangesloten bij de koepelverenigingen NIBIG, RBCZ en NAP geldt daarnaast de eis dat de behandelaar is ingeschreven in het register van de koepelvereniging.